Brodło w Dolinie Szklarki i prawie górskie wspinanie