Wąwóz Podskalański

Najbliżej Krakowa położona dolinka zwana także Doliną Wedonki.