Planowane działania

Głównym celem, dla którego podjęliśmy szereg działań, zakończonych uzyskaniem tytułu prawnego do terenu części kilku działek skupionych w najbliższym sąsiedztwie ścian skalnych byłego kamieniołomu pod św. Benedyktem, jest stworzenie na tym obszarze bezpiecznego i przyjaznego skweru w ramach projektu pod roboczą nazwą "Park rekreacyjno-sportowy z możliwością uprawiania wspinaczki".

Koncepcja Parku-rekreacyjno-sportowego Krzemionki

 

Planowane do przeprowadzenia przez Fundację WSPINKA działania oraz prace w porządku chronologicznym (mniej więcej) na części terenu za Gimnazjum nr 35:

 1. Wykonanie ekspertyz geologicznych na potrzeby zaprojektowania systemu zabezpieczenia zerodowanych szczytowych części muru skalnego oraz stoku ponad ścianą skalną.
 2. Prace geodezyjne i wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych.
 3. Wykonanie projektu (lub projektów - w przypadku gdy zasadne byłoby podzielenie przedsięwzięcia na etapy).
 4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę, ewentualnie dokonanie zgłoszenia prowadzenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia.
 5. Wykonanie ogrodzenia na murku pomiędzy Gimnazjum nr 35 a planowanym parkiem wraz z wykonaniem przejścia z furtą w celu umożliwienia ewentualnej komunikacji (planowana jest współpraca w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w formie sekcji wspinaczkowej).
 6. Wykonanie (naprawa) pieszego ciągu komunikacyjnego od strony ul. Rękawka oraz wejścia na teren parku.
 7. Przeprowadzenie prac zabezpieczających teren ponad ścianami skalnymi oraz kruchych jej  części.
 8. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego ponad ścianą kamieniołomu (być może w formie balustrady), chroniącego przed upadkiem z wysokości osoby spacerujące ponad kamieniołomem.
 9. Wykonanie prac związanych z oczyszczeniem ścian skalnych z kruszyzny w obrębie istniejących i planowanych nowych dróg wspinaczkowych.
 10. Przeprowadzenie renowacji istniejących dróg wspinaczkowych (instalacja nowych punktów asekuracyjnych i usunięcie starych - skorodowanych) oraz instalacji asekuracji na nowych drogach.
 11. Zagospodarowanie terenu u podnóża ścian skalnych (uporządkowanie zieleni, wykonanie alejek, mała architektura, tablice informacyjno-edukacyjne.

Na terenie przyległym do placu zabaw (sektory Niski Mur i Esteci) prace będą obejmowały mniejszy zakres działań, wynikających z uzyskanych wytycznych ZIKiT oraz WKOZ, które można znaleźć na stronie UŻYCZENIE TERENU.

 

Poniżej można pobrać koncepcję zagospodarowania terenu Krzemionek (stanowiącą załącznik do wniosku o użyczenie) w formacie PDF.