Wolbrom

WSPINKA nad Białą Przemszą

W dniu 5 lutego 2014r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Fundacja WSPINKA otrzyma dofinansowanie w wysokości 29.200 zł na realizację operacji pt.