rostek

Obijać albo nie być

Ostatnie wydarzenia związane ze sprawą Przemka Rostka "Stefana" ujawniły między innymi brak powszechnie akceptowanych ustaleń i rekomendacji dotyczących standardów wyposażania dróg w stałą asekurację.

Stanowisko w sprawie pozbawienia Przemysława Rostka uprawnień Ekipera PZA

W związku z zarzutami Polskiego Związku Alpinizmu sformułowanymi w stosunku do Przemysława Rostka, Zarząd Fundacji WSPINKA pragnie poinformować co następuje: