Programy

rodzinna WSPINKA

rodzinna WSPINKA

rodzinna WSPINKA to program mający na celu popularyzację wspinaczki jako modelowej formy rekreacji na wolnym powietrzu dla całej rodziny. Program ten chcemy realizować poprzez wspieranie inicjatyw zmierzających do powstawania "ogródków" skałkowych sprzyjających rodzinnemu wspinaniu.