ornitolog

Badania na Kramnicy i Obłazowej

Niniejsza informacja została opublikowana 22 marca 2013r. Znaczne opóźnienie było spowodowane brakiem możliwości osobowych i równocześnie bardzo dużą ilością pracy związanej z zakończeniem roku obrotowego.