LGD

Brzuchata Turniczka w darmowym przewodniku

Garść informacji dotyczących przewodnika

Wczorajsza informacja zamieszczona na naszej stronie o bezpłatnym przewodniku, spowodowała lawinę zgłoszeń osób i instytucji zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji. Bardzo miło nas to zaskoczyło.

Bezpłatny przewodnik wspinaczkowy

Bezpłatny przewodnik wspinaczkowy

Wszystkie podmioty zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego przewodnika wspinaczkowego prosimy o przesłanie informacji do Fundacji WSPINKA za pośrednictwem formularza na naszej stronie w terminie do 13 marca.

WSPINKA w Jurajskiej Krainie

W dniu 30 września 2014r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Fundacja WSPINKA otrzyma dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na realizację operacji pt.

WSPINKA nad Białą Przemszą

W dniu 5 lutego 2014r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Fundacja WSPINKA otrzyma dofinansowanie w wysokości 29.200 zł na realizację operacji pt.