legenda

Zaktualizowana legenda do skałoplanów

W związku z prośbą jednego z użytkowników, zaktualizowaliśmy legendę do skałoplanów, poszerzając ją o oznaczenie symboli opisujących drogi wspinaczkowe i stan asekuracji.

Zapraszamy do konsumpcji...