Czyste Skały

Czyste Skały - usuwanie graffiti ze ścian skalnych

Czyste Skały - usuwanie graffiti ze ścian skalnych

Projekt realizowany przez Związek Gmin Jurajskich na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zakładający usuwanie niepożądanego graffiti z jurajskich ostańców metodą piaskowania. Jesienią 2014 roku odbyła się akcja pilotażowa na Okienniku Wielkim w Piasecznie (Gmina Kroczyce).

Czyste Skały - akcja Związku Gmin Jurajskich

Czyste Skały - akcja Związku Gmin Jurajskich

Związek Gmin Jurajskich rozpoczyna w tym roku realizację projektu „Czyste Skały”, którego akcja pilotażowa odbyła się jesienią ubiegłego roku na Okienniku Wielkim w Piasecznie (Gmina Kroczyce). W akcji biorą też udział gminy stowarzyszone w ZGJ.