Zadzierne Skały

Zadzierne Skały to grupa zlepieńcowych wychodni skalnych ciągnących się w kierunku południe - północ na grzbiecie góry Zadziernej, wznoszącej się nad zalewem Bukówka nieopodal Kamiennej Góry

Zadzierna-

Zadzierna

Zlepieńcowa Zadzierna góruje nad pozostałymi wychodniami skalnymi na grzbiecie wzniesienia o tej samej nazwie.