Spękane Skały

U podnóża wzgórza Stróża o wysokości 711 m n.p.m., pomiędzy miejscowościami Miszkowice i Jarkowice (gmina Lubawka, powiat kamiennogórski) można znaleźć zgrupowanie wychodni skalnych zwanych Spękane Skały. Ściany skalne o wysokości przekraczającej 20 metrów, mają wystawę przeważnie południową i położne są w niewielkim kompleksie leśnym. Spękane Skały zbudowane są z grubo okruchowych zlepieńców dolnego Karbonu, utworzonych z obtoczonych okruchów skalnych o wielkości osiągającej nawet pół metra.[1] Skałki te były od lat wykorzystywane turystycznie, o czym świadczą pozostałości platform widokowych, zaopatrzonych w metalowe barierki, które zlokalizowano na szczytach najwyższych skał. Pierwotnie do punktów widokowych prowadziły kamienne schody z poręczami, które zostały całkowicie zniszczone w okresie powojennym.

Łatwa dostępność, którą zapewnia krótkie dojście od asfaltowej drogi oraz miejsce parkingowe nieopodal kościołów (istniejącego oraz zniszczonego ewangelickiego), stwarzają świetną możliwość dla osób poszukujących możliwości aktywnego fizycznie spędzania wolnego czasu. Obecnie potencjał wspinaczkowy Spękanych Skał to łącznie ponad 80, przeważnie bardzo łatwych, dróg wspinaczkowych, zlokalizowanych na 12 skałkach, które sąsiadując ze sobą, ciągną się równolegle do potoku Złotna na długości około 250 metrów. Nieco dalej w stronę Jarkowic, w odległości 100 metrów od Pierwszej, położona jest jeszcze jedna niewysoka skałka – Mała.  Wszystkie linie wspinaczkowe za wyjątkiem 2 dróg zostały wytyczone przez czeskiego wspinacza Martina Macka z Klubu Yetti, mającego siedzibę w nieodległym Trutnovie. Martin wraz ze znajomymi wytyczał drogi w tym rejonie od roku 2001. W tym okresie działał eksploracyjnie również Jan Wieczorek.

 

Dzięki projektowi zrealizowanemu w 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, na 50 drogach kompleksowo wymieniona została stała asekuracja, dzięki czemu zainstalowane zostały stanowiska zjazdowe oraz punkty asekuracyjne spełniające wymagane normy. Przy okazji wykonywania prac instalatorskich, działacze Fundacji WSPINKA usunęli także sporo kruchych fragmentów skalnych jak również w porozumieniu z Nadleśnictwem Kamienna Góra usunęli drzewa ze ścian skalnych potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu turystów i wspinających się osób a kierujący pracami Mateusz Paradowski wytyczył wiele nowych linii wspinaczkowych (projektów), które stopniowo będą wyposażane w stałe punkty asekuracyjne i udostępniane do wspinania.

Dzięki podjętym działaniom, powstał bardzo interesujący rejon turystyczno-wspinaczkowy  jak również znacznie poprawiły się walory widokowe – ze szczytów skał Widocznej oraz Wysokiej można podziwiać piękną karkonoską panoramę z Grzbietem Lasockim na pierwszym planie. Na horyzoncie dostrzec można zabudowania partnerskiego miasta Zacler.

 

[1] Geologia dla wszystkich | czesko - polska ścieżka geologiczna; Radovan Vlček; s. 33

  http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2013/11/Geologia_dla_wszystkich.pdf

Okruchy-

Okruchy

Skała Okruchy znajduje się w środkowej części Spękanych Skał. Przylega ona do Wysokiej, na której szczycie znajduje się stary punkt widokowy. Ściany Okruchów o wysokości sięgającej 18 metrów są mocno nasłonecznione i mają wystawę przeważnie południową.

Wysoka-

Wysoka

Skała Wysoka znajduje się w środkowej części Spękanych Skał. Na jej szczycie znajduje się niższy z dwóch starych punktów widokowych.

Kamienna-

Kamienna

Skała Kamienna znajduje się w środkowej części Spękanych Skał pomiędzy Wysoką i Widoczną, na których znajdują się stare punkty widokowe.

Pierwsza-

Pierwsza

Pierwsza znajduje się na końcu łańcucha wychodni skalnych Spękanych Skał, idąc od strony Miszkowic. Na jej lekko zacienionych ścianach o wystawie zachodniej oraz południowej i mierzących 18 metrów wysokości, znajdziemy 6 linii o trudnościach od 3 do 5+ oraz projekt.

Mała-

Mała

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Ostatnia

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Sklejka

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Zacięta

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Dach

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Pęknięta-

Pęknięta

Pęknięta znajduje się na początku (od strony Miszkowic) środkowej części Spękanych Skał. Przylegająca do Zrośniętej skała, mierzy 15 metrów wysokości i oferuje 4 drogi o trudnościach od 4+ do 6 a także kilka projektów.

Zrośnięta

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Widoczna

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.

Wspinka

Jadąc z Kamiennej Góry podążamy szosą krajową nr 5 w stronę Lubawki a następnie prosto na Jelenia Górę drogą nr 367. Po 1,5 km od skrzyżowania skręcamy w prawo na Miszkowice, do których dojeżdżamy po 9,6 km.