Dolina Kamiennej

Głazisko-

Głazisko

Głazisko osiąga wysokość 15 metrów a jej ściany o wystawie północnej i zachodniej oferują cztery drogi o trudnościach w przedziale od V do VI.2+/3. Dwie spośród nich posiadają stałe punkty asekuracyjne.

Piekielnik-

Piekielnik

Piekielnik to okazały mur skalny, o wystawie przeważnie północnej, osiągający wysokość 18 metrów. Znajduje się na nim 19 dróg, w większości posiadających stałe punkty asekuracyjne. Trudności w przedziale od IV do VI.4+.

Dziobata-

Dziobata

Dziobata osiąga wysokość prawie 20 metrów a jej ściana o wystawie północno-zachodniej oferuje 6 linii posiadających stałe punkty asekuracyjne, o trudnościach w przedziale od VI.1 do VI.3. Oprócz tego są jeszcze dwa projekty.

Krucze Skały-

Krucze Skały

Krucze Skały to dwie okazałe turnie opadające do doliny potoku Kamienna pokaźnymi ścianami. Wspinaczkowo wykorzystywana jest obecnie tylko większa, ponad 30-metrowa skała (prawa, patrząc od strony Kamiennej).