Pytajniki

Pytajniki to grupa ostańców skalnych w rejonie skały o nazwie Pytajnik w Grupie Bramy Będkowskiej na terenie Doliny Będkowskiej. Dolina ta znajduje się w obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Skały te są popularnym rejonem wspinaczkowym.

Pytajnik-

Pytajnik

Pytajnik mierzy ponad 20 metrów wysokości i oferuje m. in. rzadko spotykaną na Jurze Krakowskiej możliwość wspinania po połogiej płycie. Znajdziemy tam kilkanaście łatwych oraz jedną trudną drogi na ścianach o zróżnicowanej wystawie.

Zapytajnik-

Zapytajnik

Zapytajnik wchodzący w skład grupy Pytajników, znajduje się w dolnej części Doliny Będkowskiej, nieopodal żółtego szlaku biegnącego z Będkowic do dna doliny przez Bramę Będkowską.