Czerwona Skała - PRAVIDLA LEZENÍ PO SKALÁCH

PRAVIDLA LEZENÍ PO SKALÁCH

VSTUP DO LEZECKÉHO AREÁLU JE POVOLEN POUZE PŘI AKCEPTOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL!

 1. Czerwona Skała se nachází v oblasti spravované státními lesy – Lesní správou Wałbrzych. Horolezecké cesty (trasy) byly vytvořeny na základě dohody uzavřené se Fundacja Wspierania Wspinaczki "Wspinka".
 2. Horolezec přebírá plnou a výhradní odpovědnost za svou bezpečnost.
 3. Lezení je povoleno pouze na stezkách (trasách) vybavených pevnými bezpečnostními body.
 4. Horolezec je povinen používat pouze výstroj odpovídající bezpečnostním normám a chovat se kulturně v souladu s obecně uznávanými společenskými normami – je zakázáno dělat hluk a znečišťovat okolí.
 5. Při pobytu v blízkosti skalních stěn a při lezení je třeba vzít v úvahu možnost pádu kamenů, a proto musí být používány ochranné přilby.
 6. Je zakázáno používat magnézium - v oblasti Czerwona Skała je zákaz používání magnézia.
 7. Při lezení je zakázáno používat vlastní jištění a používat mačky a cepíny (zákaz drytoolingu).
 8. Je zakázáno sestupovat na laně z prostoru nad skalní stěnou za účelem instalace horního jištění.
 9. Při lezení s horním jištěním ("na tyči") byste měli použít šroubovací karabinu, připevněnou k pevnému bodu.
 10. Instalace nových bezpečnostních bodů a vyznačení nových horolezeckých cest je možná po získání písemného souhlasu Lesní správy Wałbrzych a správce území Fundacji WSPINKA.
 11. Pořádání kolektivních a komerčních akcí je možné po získání písemného souhlasu správce území - lesního revíru Wałbrzych.
 12. Porušovatelé ustanovení těchto předpisů jsou povinni okamžitě opustit oblast Czerwona Skała po předchozí výzvě zaměstnanců Lesního správy.

HOROLEZECTVÍ JE EXTRÉMNÍM SPORTEM A MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ PRO ZDRAVÍ A ŽIVOT.

KAŽDÝ, KDO SE POUŠTÍ DO LEZENÍ, TAK ČINÍ VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Czerwona Skała TOPO

Czerwona Skała - TOPO