Szlaban dla chamstwa w skałach!

Szlaban dla chamstwa w skałach!

Akcja "Stop chamstwu w skałach" to akcja edukacyjna Fundacji WSPINKA mająca na celu zwrócenie uwagi na rosnącą skalę zachowań niegodnych wspinacza. Problem chamskich i oburzających zachowań wspinaczy w skałach przybiera, szczególnie w ostatnich latach, na sile. Nie jest to zjawisko, które dotyczy tylko osób wspinających się, ale niesety rzutuje na to jak wspinaczy postrzegają lokalne społeczności - mieszkańcy miejscowości atrakcyjnych wspinaczkowo. Nietrudno zauważyć, że może to wpłynąć na dostępność do danego rejonu.

Pamiętaj, że twoje zachowanie może skutecznie zablokować dostęp do terenów wspinaczkowych.

Co Ty możesz zrobić?

  • pozytywne zmiany zacznij od siebie - pamiętaj, że to jaki wizerunek przylgnie do wspinaczy zależy także od Ciebie!
  • jeżeli wiesz, że przebywasz na terenie prywatnym zawsze pytaj o zgodę właściciela - przynajmniej podejmij próbę!
  • dbaj o kulturę i... (tak właśnie) higienę osobistą - jak bys się czuł gdyby na twoim podwórku ktoś przychodził się wypróżniać
  • zostaw miejsce w takim stanie jak je zastałeś
  • przestrzegaj obowiązującego prawa